SECGROUP; yenilenebilir, nükleer, kömür, doğal gaz ve kojenerasyon gibi enerji üretim tesislerindeki Yardımcı Hizmetlerin stratejik alanlarında yüksek katma değerli çözümler sunar.

SECGROUP, kompresörler, nihai müşteriler ve mühendislik ile yakın işbirliği içinde, ekipmanın en zorlu müşteri spesifikasyonlarına göre uyarlanmasına imkan veren enerji üretim tesislerinde geniş bir deneyime sahiptir.